Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, zijn eigendom van Reuling Automotive. De op deze website getoonde informatie wordt door Reuling Automotive met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Prijzen en aanbiedingen zijn onder voorbehoud van rechten.
  
Reuling Automotive sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.